Aktualności

17
maj

Pocedury bezpieczeństwa OSIR Żoliborz - korty Marymont

Pocedury bezpieczeństwa OSIR Żoliborz - korty Marymont

 Wytyczne sanitarne dotyczące otwartych obiektów sportowych OSiR Żoliborz od 18 maja 2020 r. 

 

1. Obie bramy będą zamknięte, a grupy piłkarzy, łuczników, tenisistów lub osób korzystających z sali sportowej będą  wpuszczane przez ochronę lub oddelegowanego pracownika Ośrodka jedynie wyznaczoną do tego bramą. 

2. Obowiązują wcześniejsze zapisy poszczególnych grup (grafiki zajęć) oraz podpisane z nimi umowy na korzystanie z boisk, torów łuczniczych lub kortów tenisowych uwzględniające konkretne godziny czasu treningów oraz zasady przebywania na obiekcie OSiR-u. Rezerwacja obiektów sportowych dokonywana jest wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Każda grupa zbiera się na 10 min przed planowanymi zajęciami na płatnym parkingu zewnętrznym. Uczestnicy zajęć oczekują na trenera  w samochodach, bądź przed bramą, jeśli są pieszo.

4. Dzieci uczestniczące w zajęciach odprowadzane są przez rodzica/opiekuna do miejsca zbiórki, po czym rodzic/opiekun bezzwłocznie opuszcza teren Ośrodka. Po zajęciach dziecko odbierane jest z tego samego miejsca.

5. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posiadania własnej maseczki lub przyłbicy lub elementów odzieży zasłaniającej usta i nos (zdejmowane jedynie na czas zajęć).  Osoby nieposiadające własnej maseczki/przyłbicy lub elementów odzieży zasłaniającej usta i nos nie wejdą na obiekt. 

6. Na poszczególnych obiektach sportowych może przebywać w tym samym czasie następująca liczba osób: a.  boisko pełnowymiarowe - 22 uczestników + 4 trenerów b.  boisko podzielone - 16 uczestników + 3 trenerów na każdej połowie c.  sala sportowa – 12 uczestników + 1 trener  d.  tory łucznicze -  14 uczestników + 2 trenerów  e.  kort tenisowy -  4 osoby + 1 trener

7. Obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie osób towarzyszących  ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających  na obiekcie w tym samym czasie.

8. Oddelegowany pracownik Ośrodka (odpowiednio zabezpieczony) będzie każdorazowo odprowadzał grupę do miejsca dezynfekcji, gdzie poza dezynfekcją rąk odbywać się będzie dezynfekcja sprzętu sportowego wypożyczanego ewentualnie od Ośrodka. Następnie grupa odprowadzana będzie na dany obiekt, a w międzyczasie pracownik Ośrodka wskaże grupie pozostałe miejsca do dezynfekcji oraz toaletę zewnętrzną.  Najemca swój sprzęt treningowy dezynfekuje własnymi środkami  do dezynfekcji.

9. Osoby przebywające na obiektach mogą korzystać z jednego zewnętrznego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania  z szatni i pryszniców.

10. Po zajęciach grupa ponownie dezynfekuje ręce i zostaje odprowadzona  na parking przez oddelegowanego pracownika Ośrodka. Obowiązuje zakaz samowolnego poruszania się po terenie Ośrodka.

11. Minimalna przerwa między zajęciami poszczególnych grup wynosi 30 min, a grup tej samej drużyny 15 minut.

12. W trakcie przerw ekipa sprzątająca Ośrodka (odpowiednio zabezpieczona) dezynfekuje toalety i ewentualnie sprzęt sportowy.

13. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osobom z objawami chorobowymi takimi, jak: katar, kaszel, gorączka, łzawienie oczu lub sugerującymi chorobę zakaźną.

14. Obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia do budynku Ośrodka, chyba że   zgodę na to wyrazi Dyrektor OSiR.

15.  Za przestrzeganie niniejszych wytycznych oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący dane zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji danego obiektu.

 

Wstecz