Dla szkół

         

 

Projekt SZKOŁA AKTYWNA TENISOWO to  szkolenie dzieci i młodzieży na podstawie indywidualnych umów ze szkołami, które w ramach zajęć wychowania fizycznego bądź dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzą naukę gry w tenisa.
Szkolenie prowadzimy według zasad mini tenisa, programu PZT tenis10 oraz autorskiego programu - Yellow10is na terenie miasta Warszawy.

Metodyka nauczania, selekcja ćwiczeń na poszczególnych poziomach jest starannie opracowana przez doświadczonych trenerów Szkoły Tenisa Yellow Tenis.
Zapewniamy sprzęt tenisowy, rakiety, piłki, pomoce trenerskie.

W ofercie dla szkół proponujemy:

  • organizacja zajęć wychowania fizycznego w ramach planowych godzin lekcyjnych, sala gimnastyczna, orlik,
  • organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach wychowania fizycznego, sala gimnastyczna, orlik,
  • zajęcia indywidualnie lub grupowe prowadzone przez trenera na terenie obiektów tenisowych z którymi współpracujemy,
  • organizacja turniejów tenisowych,
  • pokazy gry w tenisa w szkołach, 
  • organizacja kolonii, półkolonii i obozów tenisowych,
  • zielone szkoły z elementami tenisa.

Podczas atrakcyjnych zajęć na korcie tenisowym, dzieci nauczą się zarówno podstaw gry w tenisa, jak i zyskają umiejętności sprawnego komunikowania się czy funkcjonowania w grupie.
Celem zajęć jest przede wszystkim ruch poprzez zabawę. Dużą uwagę przywiązujemy  do wykształcenia prawidłowej motoryki i koordynacji ruchowej uczniów. Wszechstronny rozwój, dzięki nauce gry w tenisa, pozwala poprawić samopoczucie, sylwetkę i ogólny stan psychiczny uczniów, oraz doskonali szybkość, zręczność czy zwinność dziecka.


Serdecznie zapraszamy do współpracy !!!
Szkoła Tenisa Yellow Tenis