Tenisowy trening

04
grudzień

#trening ogólnorozwojowy #tenis

#trening ogólnorozwojowy #tenis

We współczesnym tenisie rola właściwego przygotowania ogólnego jest niepodważalna. Każdy zawodnik zamierzający osiągać sukcesy sportowe musi podczas treningów wykonać ogromną pracę, która nie tylko podniesie jego umiejętności techniczne ale również sprawi, że będzie on w stanie wytrzymać trudy często wielogodzinnej rywalizacji. Niezbędne jest więc ciągłe i systematyczne kształtowanie takich elementów jak: szybkość, siła dynamiczna, wytrzymałość, gibkość i elastyczność. Doskonale zdają sobie z tego sprawę zawodowi tenisiści, wielu z nich poświęca na ten rodzaj treningu więcej czasu niż na doskonalenie techniki.
Niestety, na naszym rodzimym tenisowym „podwórku” kwestia poprawy sprawności ogólnej jest traktowana w sposób zupełnie marginalny, uważa się ją tylko za dodatek do nauki gry. Nie mam tu oczywiście na myśli naszych czołowych zawodników i zawodniczek ale nauczanie dzieci i młodzieży.
W tych zresztą coraz mniej licznych polskich klubach, które nie przeszły wyłącznie na działalność komercyjną i nadal starają się prowadzić szkółki tenisowe, trening mający na celu zbudowanie bazy motorycznej jest niemal całkowicie pomijany. Z przeprowadzonych przeze mnie wieloletnich obserwacji oraz doświadczenia wynika, że już najmłodsi adepci tenisa przychodząc na zajęcia, spędzają czas wyłącznie na korcie, z rakietką w ręku. Rozgrzewka trwa co najwyżej 5 minut i ogranicza się do zrobienia kilku przebieżek wokół kortu oraz paru wymachów. Brak jest jakichkolwiek elementów ćwiczeń fizycznych przeprowadzanych początkowo w formie zabaw ruchowych. Nie przyzwyczaja się dzieci, już na tym najwcześniejszym etapie, do tego rodzaju zajęć,  nie mówi się  im, że tenis to nie tylko odbijanie piłeczki. Ten sposób szkolenia trwa również w wyższych kategoriach wiekowych. Zawodnicy przechodzą kolejne etapy skrzata, młodzika, dochodzą do wieku 15-16 lat i nadal jedynym elementem zajęć ogólnych pozostaje krótka, kilkuminutowa rozgrzewka. Zdarza się i nie są to sytuacje wyjątkowe, że zawodnicy w kategorii kadeta nie potrafią poprawnie wykonać najprostszych ćwiczeń gimnastycznych na przykład przewrotu do tyłu, nawiasem mówiąc świadczy to też o jakości lekcji wychowania fizycznego w naszych szkołach. Trudniejsze ćwiczenia, przykładowo stanie na rękach są nieosiągalne dla większości z nich. Tenisowa młodzież nie jest zaznajomiona nawet z tymi najprostszymi, jednak bardzo przydatnymi do ćwiczeń przyrządami jak skakanka, gumy rozciągające, hantelki. Wielu z nich nigdy nie miało zajęć z piłkami lekarskimi, nie wykonywało rozciągania na materacach. Co gorsza, sportowców w tym wieku, którzy wcześniej praktycznie nie mieli do czynienia z    przygotowaniem fizycznym, bardzo trudno jest przekonać, że tego rodzaju trening jest niezbędny dla ich tenisowego rozwoju. Tak zwana „ogólnorozwojówka”  jest przez nich uważana za stratę czasu, rzecz zupełnie zbędną, a nawet traktowana jak forma kary. Odnoszą się do niej z niechęcią, a zadane ćwiczenia wykonują niestarannie i bez zaangażowania.
Efekty braku odpowiedniego szkolenia w tym zakresie są często widoczne podczas turniejów tenisowych. Niejednokrotnie można zaobserwować graczy, czasem bardzo dobrze prezentujących się pod względem wykonywania poszczególnych elementów techniki tenisowej, którzy jednocześnie miernie wyglądają od strony fizycznej. Słabo poruszają się po korcie, są mało zwinni, gibcy, elastyczni, ze złą koordynacją, niewłaściwym postrzeganiem, startem czy dobiegiem do piłki. Zdarzają się sytuacje, że już podczas pierwszego meczu turniejowego niektórzy tenisiści wyglądają na skrajnie wyczerpanych, w trakcie gry łapią ich skurcze i inne dolegliwości wynikające z faktu, że organizm nie został odpowiednio przygotowany do znoszenia tego typu obciążeń.
Co zatem robić aby ten stan rzeczy zmienić i nie dopuszczać do powstawania opisanych wyżej sytuacji. Wydaje się, że odpowiedź jest dosyć oczywista. Już od najwcześniejszego etapu szkolenia powinno się traktować kształtowanie sprawności  fizycznej na równi z nauką i rozwijaniem tenisowej techniki. Każde zajęcia tenisowe przeprowadzone na korcie powinny mieć wbudowany blok z ćwiczeniami poprawiającymi elementy, o których była już mowa w tym artykule. W miarę posiadanych możliwości warto również realizować oddzielne treningi poświęcone wyłącznie poprawie sprawności ogólnej. Nie będę tu opisywał sposobów ich przeprowadzania. Każdy z trenerów tenisa powinien opracować sobie indywidualny plan takich lekcji. Może korzystać z wielu dostępnych w tym zakresie materiałów. Nieoceniona jest również własna pomysłowość i inwencja trenera. Moją jedyną radą jest wskazanie, aby zajęcia nie były monotonne.  Dzisiejsza młodzież szybko się nudzi, co skutkuje obniżeniem jakości treningu. Dlatego należy dbać o różnorodność form i środków treningowych oraz co jakiś czas wprowadzać nowe elementy, które nie są jeszcze znane naszym wychowankom.
Podsumowując, jeszcze raz chcę zachęcić wszystkich szkoleniowców, aby zwrócili baczniejszą uwagę na ten aspekt tenisa jakim jest przygotowanie fizyczne. Przyczyni się to do całościowego i harmonijnego rozwoju ich podopiecznych oraz da podstawę do osiągania w przyszłości sukcesów sportowych.

Wstecz